Obowiązki dyplomantów

1. Student po otrzymaniu zgody od promotora umieszcza pracę w serwisie APD. Promotor przekazuje pracę do sprawdzenia   w systemie JSA .

2. Przypominamy że numeracja stron -powinna znajdować się na środku .

3. W egzemplarzu który umieszczamy w APD należy umieścić tylko stronę tytułową , a  numeracja stron pracy  rozpoczyna sie od nr 5 dla strony ze spisem treści.

4. Po otrzymaniu pozytywnego  raportu z systemu JSA i jego uwidocznieniu w APD STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ  POBRANĄ Z SYSTEMU APD ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ  NUMERY  KONTROLNE STRON  znajdujące  się w lewym dolnym rogu).

5. Dyplomant dostarcza do dziekanatu wydrukowaną na jednej stronie A4 tabelę z  wyliczoną średnią ważoną, której  wzór  znajduje się w Regulaminie dyplomowania  na stronie (zał 10) lub z linku poniżej.

Wówczas otrzymuje następujące dokumenty:

1. podanie o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego

2. oświadczenia o udostępnianiu pracy dyplomowej, które musi złożyć wraz z dwoma egzemplarzami pracy dyplomowej:
    a.  jedna (miękka oprawa) ze strona tytułową na której znajduje się logo uczelni, temat pracy dyplomowej, autor i opiekun  pracy, z oryginalną kartą z zakresem  pracy dyplomowej, wydrukowana dwustronnie zgodnie z wytycznymi w Regulaminie

    b. druga w twardej lub miękkiej  oprawie skopiowana jednostronnie.

3. Przykładowa praca dyplomowa - plik

Poza tym student otrzymije dostęp do wypełnienia obiegówki elektronicznej.

Dołącza do składanych dokumentów:

         1. dowód wpłaty za dyplom - 60 zł

         2. podanie ( jeżeli chce) o wydanie dyplomu w jednym wybranym języku - (francuski, hiszpański, angielski,   

              rosyjski,   niemiecki). Opłata 40 zł na wygenerowane konto studenta,

         3. zdjęcia wymiar 45 x 65 - 4 szt. + dodatkowo jedno zdjęcie do dyplomu w innym  języku.                                                                     

Student który zgłosił pracę dyplomową jako aplikacyjną przynosi wraz ze wskazanymi dokumentami potwierdzenie aplikacyjności pracy  dyplomowej inaczej praca nie zostanie przyjęta.

   Załączniki:

2. Pytania

3. Instrukcja APD

4. Karta konsultacji

5. Regulamin antyplagiatowy - Zał. do do Zarządzenia Nr 06/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 lutego 2019r.

6. Regulamin dyplomowania - obowiązuje studentów od roku 2018/2019

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie