Zapisy zostaną uruchomiono w poniedziałek 18-02-2019 o godz 11.00

Zapisują się studenci I, II roku na wszystkie zajęcia, proszę pamiętać że zapisując się do grup laboratoryjnych, ćwiczeniowych należy także zapisać się na wykład.

Studenci III i IV roku zqpisują się na przedmiot do wyboru do pozostałych grup są już zapisani.                                                                                                     UWAGA studenci IV roku. Zapisy na przedmiot Zarządzanie firmą branży IT jest przedłuzone do 22-02-2019 ze względu na powtarzanie się przedmiotu w semestrze VI, ważny jest też fakt że  grupa ASiSK jest grupą 5, PBDiOU są 2 grupy - 6 i 7 i GKiM grupą 8

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 30 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń. Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia.

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok  01-03-2019

 Plan zajęć sn II rok

02-04-2019

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

 01-03-2019
Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU  08-04-2019
Plan  zajęć ss I rok  01-03-2019

Plan  zajęć ss II rok

 08-04-2019

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

 08-04-2019
Plan  zajęć ss IV rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze)   01-03-2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie