Zapisy zostaną uruchomiono 20.02.2020 r. o godz. 08:00

Studenci I roku zapisują się do grupy z języka angielskiego - jednocześnie oznacza to numerację grup  labolatoryjnych. Nie dotyczy to zajęć z Podstaw elektroniki i miernictwa.

Studenci II roku zapisują się do grupy z języka angielskiego - jednocześnie oznacza to numerację grup labolatoryjnych. Nie dotyczy to zajęć z Informatycznych systemów przemysłowych.

Studenci III i IV roku PBDiOU - numeracja grupy z angielskiego jest jednocześnie numeracją grup labolatoryjnych.

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 30 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń. Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia.

 

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok 25-02-2020

Plan zajęć sn II rok

03-03-2020

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

25-02-2020
Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU 03-03-2020
Plan  zajęć ss I rok 10-03-2020

Plan  zajęć ss II rok

02-03-2020

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

03-03-2020
Plan  zajęć ss IV rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M  03-03-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie