Opiekun naukowy: dr Tomasz Winnicki

Kierownik: mgr Marzanna Tyburska

Sekretarz : mgr Sylwia Lasota

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych).

Zjazdy: piątek (15:45-20:45)- sobota (9.00-19.15)

Data rozpoczęcia: 18.10.2019

Data zakończenia: 06.03.2019

Opłata: 900 zł za semestr

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie  Oświatą skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich o profilach pedagogicznych i niepedagogicznych.

 

Cel studiów:

Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

Osoby kończące w/w studia podyplomowe otrzymują uprawnienia umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Studiujący rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, podwyższają swoje kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtują postawę menedżera oświaty przygotowanego do zarządzania placówką oświatową podlegającą systematycznym zmianom.

W trakcie studiów będą realizowane min. takie przedmioty, jak:

 •  Zarządzanie finansami w placówce
 •  Zarządzanie wizerunkiem firmy oświatowej
 •  Marketing usług edukacyjnych
 •  Organizacja i zarządzanie
 •  Programy informatyczne w zarządzaniu placówką edukacyjną
 •  Umiejętności społeczne menedżera
 •  Prawo w systemie oświaty
 •  Jakość w edukacji
 •  Unia Europejska a edukacja
 •  Planowanie zmian w placówce edukacyjnej
 •  Praca z radą pedagogiczną. WDN i ROS
 •  Egzaminy zewnętrzne a planowanie pracy szkoły
 •  Współpraca z organem prowadzącym
 •  Plan organizacyjny szkoły

 

Warunki uzyskania dyplomu

Słuchacze uzyskują zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu, realizują 30 godzinną praktykę

z zakresu organizacji pracy w placówce oświatowej. Studia kończą się egzaminem. Po spełnieniu ww. wymagań otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Sylwię Lasotę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Aleja. Grunwaldzka 137, Instytut Ekonomiczny, p.11.

 

Terminy zjazdów:

Uwaga. Niniejszy plan może ulec zmianie po konsultacjach z uczestnikami studium

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

 

Numer zjazdu

Dzień

Miesiąc

Rok

Liczba godzin
 na zjeździe

  1

18-19

X

2019 rozpoczęcie            

20 h

  2

25-26

X

2019            

20 h

  3

08-09

XI

2019            

20 h

  4

15-16

XI

2019            

20 h

  5

22-23

XI

2019            

20 h

  6

06-07

XII

2019          

20 h

  7

13-14

XII

2019           

20 h

  8

10-11

I

2020              

20 h

  9

24-25

I

2020            

20 h

10

31-01

I-II

2020

20h

11

07-08

II

2020

20 h

12

21-22

II

2020            

20 h

13

28

 

II

2020            

6 h

13-egzamin

29 (sob)

II

2020

 

Praktyka

21-22

I

2020

 

Uroczystość zakończenia studiów

06 (pt)

III

2020

 

 

 

 

Sekretarz:

mgr Sylwia Lasota
Turn on Javascript!
tel. 55 629 06 51

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska
Turn on Javascript!
tel. 691 464 024