Ranking średnich do stypendium naukowego:

Filologia

Filologia polska

Pedagogika I st.

Pedagogika II st.

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia (licencjackich) poświadczoną przez dziekanat uczelni, na której studiowali.

Pedagogika specjalna

 

UWAGA!!!!   ZMIANY W STYPENDIUM REKTORA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 stypendium rektora będzie przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

WYJĄTKOWO w przypadku stypendiów rektora przyznawanych na semestr zimowy 2019/2020 będą brane pod uwagę osiągnięcia j.w. uzyskane w całym ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

 

Obowiązują nowe druki!  Zał. 4  oraz  4a  do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów.

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA  JEST PRZEDŁUŻONY

DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019. Wnioski składamy w Dziale Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205.