Sekcja żeglarska założona została w roku akademickim 2005/2006.

Uczestnictwo

Program jest otwarty dla wszystkich studentów oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

 

Cele ogólne

 • Edukacja i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.
 • Rozwój sportu i rekreacji wśród studentów i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Promowanie żeglarstwa, jako systemu wychowania w kulturze fizycznej.
 • Wzmocnienie więzi z morzem i promowanie tradycji morskich Elbląga.

 

Cele szczegółowe programu

 • Popularyzacja żeglarstwa jako  aktywnej  formy spędzania czasu wolnego na łonie natury.
 • Popularyzowanie sportów wodnych wśród młodzieży akademickiej i pracowników PWSZ w Elblągu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
 • Zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego).
 • Przygotowanie do zdobywania uprawnień żeglarskich poprzez organizację kursów na stopnie żeglarskie – teoria (semestr zimowy), praktyka (semestr letni).
 • Rozwijanie zainteresowań związanych tak ze sportami wodnymi, jak i z szeroko pojętą kulturą żeglarską.
 • Zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczności żeglarskiej.  
 • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego.
 • Pobudzanie wśród młodzieży uczucia przynależności do braci żeglarskiej.

 

Formy realizacji programu

 • Szkolenie żeglarskie
 • Regaty
 • Rejsy - wyprawy żeglarskie

Działania

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne i rejsy szkoleniowe

1. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego.

3. Szkolenie podstawowe ABC żeglarskie:

 • Całoroczne szkolenia wodniackie i warsztaty.
 • Zajęcia praktyczne na jachcie typu TES 32 Dreamer na wodach Zalewu Wiślanego.
 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne w oparciu o program Polskiego Związku Żeglarskiego na patent Żeglarza Jachtowego.

 

4. Szkolenia i rejsy dla początkujących i zaawansowanych:

 • Kilkudniowe rejsy i biwaki szkoleniowe na śródlądziu – „Jeziorak”, Wielkie Jeziora Mazurskie.
 • Morskie szkoleniowe rejsy kilkudniowe – Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany.
 • Pełnomorski rejs żaglowcem „POGORIA” (10 dni, staż na patent jachtowego sternika morskiego) – Morze Liguryjskie