Starości poszczególnych lat proszeni są o podawanie do dziekanatu IIS terminów egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej

plik