Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia jednolite magisterskie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne 10 semestrów