Rekrutacja na studia 2020/21 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć?

Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 

 

DODATKOWA REKRUTACJA PAŹDZIERNIKOWA - TERMINARZ

17.09.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;
12.10.2020, od g. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna oceniająca sprawności artykulacyjne kandydata dla kandydatów na kierunek Logopedia (IPJ, ul. Czerniakowska 22 s. 16; o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową do 9 października);
14.10.2020, g. 15.00 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów i składania dokumentów rekrutacyjnych;
16.10.2020 - rozstrzygnięcie rekrutacji.