Szczegółowe harmonogramy umieszczane sa na stronie internetowej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Obrona 13.09.2019r.:

  1. u prof. dr hab. Dariusza Szpopera - harmonogram
  2. u dr hab. inż. Tomasza Korola, prof. nadzw. - harmonogram
  3. u dr hab. Piotra Uziębło, prof. nadzw. - harmonogram
  4. u dr hab. Marcina Zielenieckiego, prof. nadzw. - harmonogram